OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

Realizując Uchwałę Nr V/25/15 Rady Gminy Łomazy z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Łomazy zaprasza do udziału w konsultacjach projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Łomazy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.

Czytaj więcej...

Tablica upamiętniająca bitwę Konfederatów Barskich

tablicaWójt Gminy Łomazy Jerzy Czyżewski oraz Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Łomazach Bogumiła Wińska zaprosili dziś mieszkańców gminy na uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej miejsce bitwy pomiędzy Konfederatami Barskimi a wojskami rosyjskimi z 15 września 1769 r.. Tablicę i kamień odnaleźć można na granicy miejscowości Szymanowo, Studzianka i Lubenka.

Czytaj więcej...

Zabawa w piaskownicy

Sanepid - LOGODrogi Rodzicu,

aby zabawa w piasku była bezpieczna pamiętaj o przestrzeganiu kilku prostych zasad:
Obserwuj zabawę dziecka w piaskownicy pilnując, aby nie jadło niczego podczas zabawy a zwłaszcza nie pozwól by zajadało się piaskiem.

Czytaj więcej...

„Czyste Powietrze”

Wójt Gminy Łomazy zaprasza na spotkanie informacyjne dla mieszkańców gminy w ramach Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze”, które odbędzie się dnia 23 września 2021 r. godz. 15:00 na Sali konferencyjnej budynku Urzędu gminy w Łomazach.

Czytaj więcej...

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków.

1 lipca br. rozpoczął się proces składania deklaracji o źródłach ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Obywatele mogą składać deklaracje on-line lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Łomazy. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami  dostępnych na stronie internetowej dedykowanej CEEB: 

https://www.gunb.gov.pl