OSP - Harmonogram zebrań

osp lomazyZ dniem 1 stycznia 2016 roku w Ochotniczych Strażach Pożarnych rozpoczęła się kampania walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych podczas, której druhowie dokonają wyboru władz w swoich jednostkach.

Zwieńczeniem kampanii będzie XI Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Łomazach zaplanowany na dzień 16 czerwca 2016 r.

Harmonogram zebrań
 

Stypendia Pomostowe

stypendai lomazyWójt Gminy Łomazy wraz ze Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym „Tłoka” z Koszoł przystąpili do Programu Stypendia Pomostowe dla studentów I roku. Projekt został przyjęty pozytywnie i pozyskano środki dla czterech studentów z terenu naszej gminy.

28 grudnia 2015 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Łomazach odbyło się uroczyste wręczenie pism przyznających stypendium.

Czytaj więcej...

Otwarty konkurs ofert

lomazyWojt Gminy Łomazy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 r.

Ogłoszenie

II Kolędowanie w Studziance

gwiazda lomazyGminny Ośrodek Kultury w Łomazach i grupa śpiewacza „Studzianczanie” zapraszają na II „Kolędowanie w Studziance", które odbędzie się 16 stycznia 2016 roku o godz. 17 00 w miejscowej świetlicy. Spotkanie zostanie połączone z jubileuszem 5-lecia grupy śpiewaczej „Studzianczanie". W ramach spotkania zaplanowano koncert kolęd w wykonaniu formacji śpiewaczych z gminy Łomazy i powiatu bialskiego.

 

Zapytanie ofertowe


lomazyPrzedmiot zamówienia: sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi powiatowej w przypadku otrzymania na realizacje inwestycji dofinansowania i realizacji operacji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1071L na terenie Gminy Łomazy”, w ramach działania „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” PROW na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyniku postępowania

 

Zostało powołane Gminne Koła Ligi Obrony Kraju

lok lomazy

Zebranie rozpoczęło się powitaniem przybyłych gości przez wójta gminy, a następnie głos zabrali zaproszeni prelegenci: pan Stanisław Kuna - prezes Koła LOK w Komarówce Podlaskiej, sędzia Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego oraz instruktor i sędzia strzelectwa myśliwskiego oraz pan Stanisław Sułkowski członek Stowarzyszenia Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz Stowarzyszenia Komendantów Policji.

Czytaj więcej...

Łomaskie Strony nr 50

lomaskie strony

Do czytelników dotarł już pięćdziesiąty, jubileuszowo-świąteczny numer "Łomaskich stron", zawierający oprócz relacji z ostatnich wydarzeń także kilka podsumowań działań w mijającym roku, a także duży wywiad z Wójtem Jerzym Czyżewskim.

Łomaskie Strony nr 50