,,Narodowe Czytanie''

Dnia 02.09.2017 r. Gmina Łomazy uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie. W tym roku w pięknej scenerii przy wspaniałym akompaniamencie muzycznym oraz w ludowych barwnych strojach zostały odczytane fragmenty ,,Wesela'' Stanisława Wyspiańskiego.

Czytaj więcej...

Zmianie terminu na złożenie wniosku o przyznanie rekompensaty

W związku z rozpoczęciem prac nad zmianą rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018 (Dz.U. poz. 1378), zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie wśród posiadaczy zwierząt utrzymujących świnie poniższej informacji.

Czytaj więcej...

Bezpłatne zajęcia łucznicze

studzianka lomazyStowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka zaprasza 2 września 2017 roku (najbliższa sobota) o godz. 18:00 na bezpłatne zajęcia łucznicze. Warsztaty odbędą się przy świetlicy w Studziance. Działania są współfinansowane w ramach realizacji zadania zleconego przez Urząd Gminy w Łomazach. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

,,Narodowe Czytanie''

narodowe czytanie lomazyWójt Gminy Łomazy Jerzy Czyżewski, Gminna Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Kultury, i Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lubenka ,,Czeladońka’’ zapraszają do udziału w czytaniu i wysłuchaniu fragmentów „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego ,które odbędzie się 2 września o godzinie 17.00 w Parku przy Placu Jagiellońskim w Łomazach.

Czytaj więcej...

Biała Niedziela

biala niedziela lomazyWójt Gminy Łomazy oraz Komendant I Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie
serdecznie zapraszają na:

Białą Niedzielę

Bezpłatne badania mieszkańców Gminy zostaną przeprowadzone dnia 24 września 2017 roku w Zespole Szkół w Łomazach.

Czytaj więcej...