Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Łomazy

wybory gmina lomazyWójt Gminy Łomazy uprzejmie informuje, że Zarządzeniem Nr 197/21 z dnia 12 listopada 2021 roku została rozpoczęta procedura wyboru Młodzieżowej Rady Gminy Łomazy  III kadencji zarządzonych na dzień 10.12.2021 r. Zarządzenie określa kalendarz wyborczy, a także druki obowiązujące w w/w wyborach.

Czytaj więcej...

Jubileusz 50 – lecia pożycia małżeńskiego

jubileusz lomazyW sobotę 28 stycznia 2017 roku trzynaście par małżeńskich z gminy Łomazy świętowało jubileusz 50 – lecia pożycia małżeńskiego.
Uroczystość rozpoczęła Masza św.w kościele w Łomazach pod przewodnictwem Ks. Mariusza Czyżaka – Proboszcza Parafii Korczówka. W koncelebrowanej mszy brali udział księża: Adam Kamecki -Proboszcz Parafii Łomazy, Zdzisław Matejuk– Proboszcz Parafii Huszcza, Tadeusz Tomasiuk – Proboszcz Parafii Dokudów.

Czytaj więcej...

Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość

PW lomazyFundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła IX edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

krus lomazyKierownik Placówki Terenowej KRUS w Białej zaprasza rolników z gminy Łomazy na spotkanie, które odbędzie się 14 lutego 2017 r. w remizie OPS Łomazy o godz. 10.00.

W trakcie spotkania przedstawiciele KRUS omówią:

- Zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników (z mocy ustawy i ubezpieczenie na wniosek).

Czytaj więcej...

Informacja

lomazyUrząd Gminy w Łomazach informuje, że w związku z przejęciem przez Gminę obowiązku utrzymania sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Łomazy będą dokonywać odczytu stanów z wodomierzy oraz przekazywać umowy na dostawę wody celem podpisania i dostarczenia do UG (pokój nr 21).

 

Zwracamy się z prośbą o umożliwienie wejścia upoważnionym pracownikom na posesję i dokonania w/w czynności.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

lomazyDziałając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.) Wójt Gminy Łomazy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku.

uglomazy.bip.lubelskie.pl

Zwrot podatku akcyzowego

lomazyWójt Gminy Łomazy informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Łomazy, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

 

Czytaj więcej...