Stasiówka

Witold Bujalski - SołtysStasiówka Gmina Łomazy
tel. 600 315 701

 

Rada Sołecka:
Kurowski Stanisław
Kurowski Tomasz
Żukowski Edward

 

Liczba mieszkańców (na dzień 30 czerwca 2015 r.) – 139
Ewidencyjny numer obrębu: 0015

Galeria


Stasiówka

Wieś położona w południowo-wschodniej części Gminy Łomazy, granicząca z Kopytnikiem, Huszczą oraz Bokinką Pańską (gm. Tuczna) i Żeszczynką (gm. Sosnówka). Jej powstanie datuje się na około XVI wiek, w XIX wieku zamieszkiwało tu wielu unitów. Miejscowość zajmuje obszar ok. 600 ha, są to użytki rolne i lasy. Stasiówka jest wsią typowo rolniczą, przeważa w niej uprawa zbóż, traw na materiał siewny i kukurydzy oraz hodowla mleka, żywca wołowego i wieprzowego i owiec. We wsi funkcjonuję gospodarstwa rolne , w tym ekologiczne i zielarskie oraz tartak i zakład stolarski. W Stasiówce dominuje krajobraz typowo rolniczy z otaczającymi wieś lasami oraz bagnami o wdzięcznych nazwach takich, jak: Konik, Grotowskie Bagno, Rosochate Bagno, Wysmolanki.