Młodzieżowa Rada Gminy Łomazy - III kadencji lat 2022-2023

Wybory do MRG odbyły się  10 grudnia 2021 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Łomazach. MRG jest reprezentacją młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy Łomazy uczącej się w szkołach podstawowych klas 7-8 i szkół ponadpodstawowych, dlatego dokonano podziału na  okręgi wyborcze i liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu. Uczniowie szkół podstawowych, Okręg Nr 1, wybierali 7 radnych z 19 kandydatów, zaś uczniowie szkół ponadpodstawowych, Okręg Nr 2, - 8. Komisja wyborcza powołana zarządzeniem Wójta Gminy Łomazy składała się z 5 członków.


 Głosowanie było przeprowadzone tylko w Okręgu Nr 1. W okręgu Nr 2 kandydaci zostali radnymi na podstawie protokołu Okręgowej Komisji Wyborczej, ponieważ nie zgłoszono wymaganej liczby, przy najmniej 8, kandydatów na radnych. W głosowaniu wzięło udział 130 osób. Nad przebiegiem wyborów do MRG czuwała pani Sekretarz Gminy Marianna Łojewska.

 

MRG III kadencji liczy 10 Radnych.

Radnymi zostali:

1.      Rafał Abramek – Łomazy

2.      Tomasz Bańkowski – Łomazy

3.      Dominika Chotkowska - Łomazy

4.      Katarzyna Derlukiewicz – Łomazy

5.      Julia Filipiuk – Łomazy

6.      Julia Korszeń – Dubów

7.      Karolina Trochonowicz – Łomazy

8.      Hubert Hołonowicz – Łomazy

9.      Weronika Mirońska – Łomazy

10.  Patrycja Wakulska – Łomazy

 

Podstawą działalności Rady jest, zgodnie ze statutem, praca społeczna Radnych. Za pełnienie swojej funkcji Radni nie mogą pobierać wynagrodzenia lub diet. Rada jest wolna od powiązań z partią polityczną lub ugrupowaniem politycznym. Kadencja Rady trwa 2 lata, licząc od daty wyborów.

 Młodzieżowa Rada Gminy

 

Na posiedzeniu inauguracyjnej sesji MRG, która odbyła się 17 grudnia 2021 r. Radni odebrali z rąk Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej, Jakuba Tykałowicza, zaświadczenia uzyskania mandatu do MRG, złożyli ślubowanie, wybrali Prezydium Rady oraz Komisję Rewizyjną. Prezydium składa się z Przewodniczącego Rady, dwóch Wiceprzewodniczących, Sekretarza i Skarbnika.

 

Przewodniczącą Rady została Katarzyna Derlukiewicz

 Wiceprzewodniczący: Hubert Hołonowicz, Weronika Mirońska

Sekretarz – Julia Korszeń

Skarbnik – Tomasz Bańkowski

 

Komisja Rewizyjna składa się z 3 Radnych:

Dominika Chotkowska - Przewodnicząca 

Rafał Abramek – Członek

Patrycja Wakulska – Członek.

 

Wójt Gminy Jerzy Czyżewski na czas kadencji Rady powołał Opiekuna Rady, którego zadaniem jest zapewnienie warunków umożliwiających swobodny przepływ informacji pomiędzy Radą a organami samorządowymi Gminy Łomazy i Urzędem Gminy Łomazy. Został nim Przewodniczący Rady Gminy Łomazy Andrzej Wiński.

 

Wójt Gminy pogratulował nowo wybranym radnym. Podkreślił, że młodzież w ten sposób w gminie Łomazy może mieć również swój wkład w podejmowaniu decyzji dotyczących młodych ludzi. Rada ma charakter konsultacyjny, wspiera i upowszechnia ideę samorządności, będzie mogła czynnie uczestniczyć w życiu Gminy oraz reprezentować interesy młodzieży.

Galeria z Wyborów - szkola.lomazy.pl