Analiza popytu na odwiedzanie terenu dawnej Cegielni i stawów w Łomazach.

cegielnia lomazySzanowni Państwo, zwracamy się z prośbą o udział w badaniu zainteresowania i zapotrzebowania na nowe atrakcje turystyczne zlokalizowane w Łomazach. Aby wziąć udział w badaniu należy wypełnić załączoną ankietę.

Ankieta

Przeprowadzona analiza i wyniki badania posłużą nam do zdefiniowania Państwa potrzeb oraz popytu na wzbogaconą i poszerzoną ofertę turystyczną oraz aplikowanie o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne.

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety i poświęcony czas.