„Twoja Krew – Moje Życie"

kroplaWójt Gminy Łomazy Jerzy Czyżewski zaprasza mieszkańców Gminy do udziału w akcji HONOROWEGO ODDAWANIA KRWI „Twoja Krew – Moje Życie" podczas Pikniku Rodzinnego „Zachowaj Trzeźwy Umysł" w dniu 6 sierpnia 2017 roku w godz. 15.00 - 18.00 w parku przy Placu Jagiellońskim w Łomazach.

Akcja prowadzona przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.
Honorowym dawcą może zostać zdrowa osoba w wieku 18 do 65 lat, o wadze powyżej 50 kg, legitymująca się dokumentem tożsamości z numerem PESEL i adresem zamieszkania.


Osoby zainteresowane uczestnictwem w akcji ratującej życie proszone są o zgłoszenie się do Sekretariatu Urzędu Gminy Łomazy w terminie do 04 sierpnia 2017 roku tel. 83 341 70 03.