„Sportowo działamy - nudzie się nie damy”

potrafisz polskoProjekt „Sportowo działamy - nudzie się nie damy” – boisko sportowe dla mieszkańców wsi Huszcza.
Kwota dofinansowania: 5000 złotych (pięć tysięcy złotych).

Informacja