Zebrania Sołeckie 2017

lomazyWójt Gminy Łomazy zawiadamia, że zebrania sołeckie z mieszkańcami gminy Łomazy odbędą się według następującego harmonogramu:

 

w dniu 18 kwietnia 2017 r.:

godz. 17.30 - Świetlica Wiejska w Kopytniku - spotkanie z mieszkańcami Kopytnika i Stasiówki;

godz. 18.30 - Świetlica Wiejska w Huszczy Drugiej - spotkanie z mieszkańcami Huszczy Pierwszej i Huszczy Drugiej;

godz. 19.30 - Świetlica Wiejska w Koszołach - spotkanie z mieszkańcami Koszoł;

 

w dniu 19 kwietnia 2017 r.:

godz. 17.30 - Świetlica Wiejska w Studziance - spotkanie z mieszkańcami Studzianki;

godz. 18.30 - Świetlica Wiejska w Łomazach - spotkanie z mieszkańcami Łomaz i Jusaków-Zarzeki;

godz. 19.45 - Wiejski Dom Kultury w Lubence - spotkanie z mieszkańcami Lubenki i Szymanowa;

 

w dniu 20 kwietnia 2017 r.:

godz. 17.30 - Świetlica Wiejska w Kozłach - spotkanie z mieszkańcami Kozłów;

godz. 18.30 - Świetlica Wiejska w Korczówce - spotkanie z mieszkańcami Korczówki i Wólki Korczowskiej;

godz. 19.30 - Świetlica Wiejska w Burwinie - spotkanie z mieszkańcami Burwina i Krasówki;

 

w dniu 21 kwietnia 2017:

godz. 18.00 - Świetlica Wiejska na Bielanach - spotkanie z mieszkańcami Bielan;

godz. 19.00 - Świetlica Wiejska w Dubowie - spotkanie z mieszkańcami Dubowa i Woli Dubowskiej;

 

Serdecznie zachęcam mieszkańców do jak najliczniejszego uczestnictwa w spotkaniach.