100 - lecie Gminnej Biblioteki Publicznej w Łomazach

biblioteka lomazy,,Biblioteka gromadzi bogactwa wieków i pokoleń,
mogą z nich czerpać bez miary nieprzeliczone tłumy,
a nigdy nam nie poskąpi ani mądrości, ani światła”

Jan Wiktor

W roku 2016 Gminna Biblioteka Publiczna w Łomazach obchodziła rocznicę 100-lecia istnienia.

Jest to niezwykła rocznica, ponieważ zapoczątkowana została postawą obywatelskiej odpowiedzialności naszych dzielnych przodków, którzy żyjąc w trudnych czasach wojny, zabiegali o lepszą przyszłość dla siebie i swoich dzieci.


Polska odzyskała niepodległość dopiero 11 listopada 1918 r. po 123 latach niewoli. Powstanie zaś pierwszej czytelni zainicjował rok 1915, kiedy to wycofujący się Kozacy prawie doszczętnie spalili Łomazy. Wówczas wypierający ich Niemcy zezwolili na otwarcie pierwszych szkół i bibliotek. W pogorzeliskach domów, w obliczu pozornej wolności, mieszkańcy Łomaz zorganizowali pierwszą bibliotekę, gdzie „każdy będzie miał prawoposiedzieć, porozmawiać i książkę lub gazetę przeczytać” (Gazeta Świąteczna nr. 1910 s. 5-6). Pierwszym bibliotekarzem został Piotr Szulc – wielki miłośnik książek.


100 lat istnienia Biblioteki, to symboliczna data odradzającej się polskiej wolności. Biblioteka przestała działać jedynie w okresie II wojny światowej. Jednak raz danej i zasmakowanej wolności nie można już było tak łatwo odebrać, nawet pod groźbą kary śmierci za ukrywanie niektórych tytułów książek.


Po wojnie biblioteka rozpoczęła funkcjonowanie w 1948 roku. Od tego czasu placówka stale rozwija swoją działalność przy wsparciu samorządów gminnych.


Misją dzisiejszej biblioteki jest promocja książki i czytelnictwa, zaspokajanie potrzeb czytelniczych, kulturalnych i edukacyjnych, wśród wszystkich mieszkańców gminy, wspieranie rozwoju społeczeństwa informatycznego oraz dążenie do nowoczesności, zachowując wartości przeszłości.


W celu utrwalenia chlubnych kart naszej placówki została opracowana udokumentowana historia biblioteki na przestrzeni lat 1916-2016. Praca ta powstała przy wsparciu i pomocy Pana dr Romualda Szudejko, pracowników biblioteki i ich rodzin, dokumentacji własnej biblioteki , Urzędu Gminy w Łomazach oraz licznych przypisów bibliograficznych. Dziękujemy za udostępnione informacje, materiały, wywiady oraz pomoc przy opracowaniu historii Biblioteki Publicznej w Łomazach.


Historia Biblioteki Publicznej w Łomazach prezentowana była przez cały 2016 rok podczas licznych spotkań, lekcji bibliotecznych oraz festynów plenerowych.


Dnia 15 grudnia 2016 r. odbyło się spotkanie podsumowujące rocznicowe obchody pt. ,, Biblioteki w Łomazach karty przeszłości’’ . W spotkaniu udział wzięli byli pracownicy biblioteki ich rodziny, mieszkańcy gminy, oraz :
Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie p. Tadeusz Sławecki i p. Marzena Targońska,
Starostwo Powiatowe Biała Podlaska p. Anna Jureczek,
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej p. Teresa Stasiuk
oraz pracownicy p. Zyta Kosińska i p. Anna Chwedoruk,
Ksiądz Andrzej Ognik,
Wójt Gminy Łomazy Jerzy Czyżewski,
Przewodnicząca Urzędu Gminy p. Małgorzata Derlukiewicz oraz Zastępca p. Andrzej Wiński,
Dyrektor Banku Spółdzielczego w Łomazach p. Krzysztof Łojewski,
Dyrektor Zespołu Szkół w Łomazach p. Anna Filipiuk oraz Wicedyrektor p. Dorota Biesiada,
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Huszczy p. Joanna Kowalik,
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury p. Ryszard Bielecki wraz z pracownikami,
Przewodniczący Rady Rodziców p. Wiesław Bańkowski oraz zastępca p. Małgorzata Juszczak,
Historyk – Regionalista p. Szczepan Kalinowski,
Zarząd Koła Emerytów i Rencistów w Łomazach,
Łomaskie Stowarzyszenie Rozwoju p. Jan Charycki,
kierownik Teatru Obrzędowego ,,Czeladońka’’ p. Kazimierz Kusznierów,
Media: Łomaskie Strony, Radio Biper, Biała 24, Słowo Podlasia,
Podczas spotkania zaprezentowano historię biblioteki wraz ze wspomnieniami zaproszonych gości. Przedstawiona została również twórczość literacka miejscowych pisarzy. : p. Anny Bańkowskiej – Mikiciuk , p. Ryszarda Bieleckiego, p. Kazimierza Kusznierów, p. Lecha Zaciury oraz uczennicy Zuzanny Kossowskiej.


Następnie wszyscy pracownicy otrzymali szczególne podziękowania od Wójta Jerzego Czyżewskiego za pracę i zaangażowanie w rozwój czytelnictwa w Gminie Łomazy.


Na zakończenie spotkania odbyło się podsumowanie gminnego konkursu plastycznego ,, Zakładka do książki’’. Konkurs skierowany był do uczniów klas I-III ,IV-VI i gimnazjum.


Dziękujemy Wójtowi Gminy Łomazy i pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury za wsparcie i zaangażowanie w realizację obchodów 100 – lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Łomazach. Dziękujemy również wszystkim którzy uczestniczyli w naszych działaniach związanych z tym wydarzeniem.

Galeria