Apel do hodowców drobiu

weterynarz lomazyPowiatowy Lekarz Weterynarii w Białej Podlaskiej w związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016r w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. poz. 2091) zwraca się z prośbą o jego rozpropagowanie w sposób zwyczajowo przyjęty,

a w szczególności § 1 ust.1 pkt 2) ww. rozporządzenia, który obliguje osoby utrzymujące drób lub inne ptaki, do zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest ww. drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.
Przepisy cytowanego rozporządzenia obowiązują również w gospodarstwach utrzymujących drób na własne potrzeby, a także w miejscach, w których utrzymywane są inne ptaki.

Ulotka informacyjna

 

Rozporządzenie Ministra