„Mój przyjaciel bałwanek”

balwanekZapraszamy do udziału w konkursie
„Mój przyjaciel bałwanek”
organizowanym przez Gminny Ośrodek i GBP w Łomazach


Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci tradycją związaną z zimową zabawą jaką jest lepienie bałwana a także:


• doskonalenie umiejętności plastycznych

• rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej

Regulamin konkursu
• Tematyka konkursu obejmuje prace plastyczne obrazujące bałwanka w formie przestrzennej.

• Technika: dowolna

• Kategoria wiekowa: przedszkole, kl. I-III, IV-VI.

• Każdą pracę należy czytelnie podpisać: imię i nazwisko autora, klasa, adres szkoły.

• Komisję konkursu powołuje organizator.

• Kategoria oceny: wartość artystyczna, pracochłonność, różnorodność technik wykonania.

• Prace zgłaszane do konkursu będą zwracane

• O dacie rozstrzygnięcia konkursu uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie

• Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu oraz zgody na ich ewentualną publikację.

Prace należy dostarczać do GOK w Łomazach, ul. Szkolna 18a do dnia 05.01.2017 tel. 83 341 70 13