Przebudowa drogi powiatowej nr 1071 na terenie Gminy Łomazy

lomazyNa mocy umowy Nr 00039-65151-UM0300116/16 zrealizowane zostało zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1071 na terenie Gminy Łomazy”. Inwestycja została objęta dofinansowaniem z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.


Na potrzeby realizacji projektu na mocy porozumienia w sprawie realizacji rozwiązania infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łomazy odcinek drogi objęty wnioskiem został przekazany Gminie Łomazy na czas realizacji i zachowania okresu realizacji projektu.


Prace wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów. W ramach prac wykonano poszerzenie do 6 metrów, nową nawierzchnię, budowę chodnika dla pieszych przez miejscowość Studzianka oraz wykonanie zjazdów gospodarczych. Wartość inwestycji, łącznie z kosztami dokumentacji i nadzoru inwestorskiego, to kwota 2 544 984,02, w tym 1 619 373,33 złotych dofinansowania ze środków Urzędu Marszałkowskiego oraz 462 805,35 zł Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej.


Warto zwrócić uwagę na dobrą współpracę Gminy Łomazy z samorządem Powiatu Bialskiego. W ramach kompleksowego rozwiązania infrastruktury drogowej w gminie Łomazy w bieżącym roku w porozumieniu z powiatem bialskim zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa na drodze powiatowej nr 1080L w Łomazach przy ul. Plac Jagielloński od skrzyżowania z drogą powiatową 1071 do ulicy Lubelskiej o długości 234 mb.