Bezpłatne szkolenia z podstaw obsługi komputera i internetu

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach z podstaw obsługi komputera i internetu organizowanych przez ICT LAB Centrum Szkoleń Informatycznych w Kraśniku.
W szkoleniach mogą wziąć udział osoby powyżej 25 roku życia posiadające najwyżej średnie wykształcenie.


Szkolenie obejmuje 80 godzin realizowanych w trybie tygodniowym (3 dni w tygodniu po 4 godziny) bądź weekendowym (2 dni po 5 godzin) w zależności od preferencji uczestników.
Szkolenia są realizowane dla grupy 10 osób. W przypadku zebrania grupy, zajęcia odbędą się w Łomazach.

Uczestnicy szkolenia otrzymają bezpłatne materiały szkoleniowe oraz możliwość uzyskania certyfikatu VCC.


Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się efektywnego wykorzystania komputera i internetu w życiu osobistym.

Zapisy w sekretariacie Urzędu Gminy tel. 83 341 70 03 do 23 grudnia 2016 r.
Więcej informacji: tel. 508 194 662; http://szkoleniakrasnik.com.pl

Szkolenie finansowane jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Działanie 12.3 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych. Wartość projektu wynosi 452 375,00 zł, a kwota dofinansowania to 407 137,50 zł.