Dodatkowa pomoc dla rolników

luw lomazyInformujemy, że w terminie do dnia 5 grudnia 2016 r. rolnicy poszkodowani w wyniku suszy, gradobicia, huraganu, deszczu nawalnego lub ujemnych skutków przezimowania, gdy szkody w uprawie wynoszą co najmniej 50% i mniej niż 70% lub szkody powstały na powierzchni co najmniej 50% i mniej niż 70% upraw w szklarniach i tunelach foliowych mogą składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioski o udzielenie pomocy finansowej na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na stronach internetowych przez nią administrowanych.