Podsumowanie projektu ekologicznego „Na ratunek przyrodzie”

zespol lomazy24 listopada 2016 r. w Zespole Szkół w Łomazach odbyło się uroczyste podsumowanie realizowanego od września 2016 r. projektu ekologicznego „Na ratunek przyrodzie”. Projekt ten był finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Gminy Łomazy, a całkowity koszt realizacji zadań wyniósł 5000 zł.

Koordynatorami programu ekologicznego były Elżbieta Derlukiewicz-Rusek oraz Dorota Jeruzalska. Uroczysty apel rozpoczęła p. Anna Filipiuk - dyrektor Zespołu Szkół w Łomazach, serdecznie witając wszystkich zebranych, a szczególnie zaproszonych gości. Wśród zaproszonych znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych Gminy Łomazy i lokalnych firm, członkowie Rady Rodziców Zespołu Szkół w Łomazach, oraz laureaci konkursu powiatowego „Zdrowa Ziemia - długie życie”. Podczas uroczystości zaprezentowano montaż słowno – muzyczny pt. „Ziemia nie jest własnością człowieka”, przygotowany przez uczniów kl. III b gimnazjum pod kierunkiem p. Elżbiety Derlukiewicz - Rusek, nauczyciela biologii oraz członków scholi prowadzonej przez p. Pawła Tokarskiego, nauczyciela religii.

Wszystkie działania prowadzone w ramach projektu ekologicznego „Na ratunek przyrodzie” przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej p. Dorota Jeruzalska, nauczyciel przyrody. W trakcie uroczystości wręczone zostały także dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe laureatom powiatowego konkursu plastycznego „Zdrowa Ziemia – długie życie”. W konkursie tym udział wzięli uczniowie z dwunastu szkół z terenu powiatu bialskiego. Nadesłano 125 bardzo interesujących prac ze szkół w Ciciborze Dużym, Międzyrzecu Podlaskim, Sosnówce, Rokitnie, Jelnicy, Piszczacu, Polubiczach, Berezówce, Rzeczycy, Huszczy, Tuliłowie i Łomazach. Wszystkie prace umieszczono na wystawie pokonkursowej. Podczas apelu nagrody otrzymali również uczestnicy szkolnego konkursu na prezentację multimedialną pt.” Formy ochrony przyrody powiatu bialskiego.

Nagrodzeni w powiatowym konkursie plastycznym „Zdrowa Ziemia – długie życie”:

Kategoria klas I-III SP:
I miejsce- Agnieszka Arseniuk, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łomazach
II miejsce- Dominika Bułhak, Publiczna Szkoła Podstawowa w Tuliłowie
III miejsce- Krzysztof Buczyński, Szkoła Podstawowa w Huszczy

Wyróżnienia:
Laura Olszewska, Szkoła Podstawowa w Polubiczach
Oliwia Jaroszewicz, Szkoła Podstawowa w Huszczy

Kategoria klas IV-VI SP:
I miejsce- Marcel Sobolewski, Szkoła Podstawowa w Berezówce
II miejsce- Weronika Mirońska, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łomazach
III miejsce- Weronika Prokopiuk, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Piszczacu

Wyróżnienia:
Wiktoria Osak, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy
Aleksandra Melnik, Szkoła Podstawowa w Polubiczach

Kategoria klas I-III gimnazjum:
I miejsce- Zofia Kulhawczuk, Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Piszczacu
II miejsce- Amelia Skóra, Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Jelnicy
III miejsce- Ewelina Przyłucka, Gimnazjum im. Unitów Podlaskich w Łomazach

Wyróżnienia:
Karolina Szot, Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Piszczacu
Justyna Abramek, Gimnazjum im. Unitów Podlaskich w Łomazach

Nagrodzeni w szkolnym konkursie na prezentację multimedialną pt.” Formy ochrony przyrody powiatu bialskiego”


Kategoria klas IV-VI SP:
I miejsce- Aleksandra Rusek, kl. IVB
II miejsce- Adam Kowalewski, kl. VA
III miejsce- Wiktoria Hołonowicz, kl. VB

Wyróżnienia:
Julianna Kossowska, kl. VA
Patrycja Wakulska, kl. VB
Kategoria klas I-III gimnazjum:
I miejsce- Ewelina Przyłucka, kl. IIIB
II miejsce- Klaudia Bajkowska, kl. IIIB
III miejsce- Mateusz Łaski, kl. IIIC

Wyróżnienia:
Natalia Derlukiewicz, kl. IIIB
Paulina Rudzka, kl. IIIA