Bezpłatne zajęcia z j. angielskiego i komputerowe

lomazy24 mieszkańców naszej Gminy w ramach Projektu „ Akademia kompetencji ICT i językowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, oś 12: EDUKACJA, KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE, Działanie 12.3 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych uczestniczy w kursie z języka angielskiego poziom A2 (120 godz. (30 dni/4 godz.)) i szkoleniu komputerowym (100 godz. (25 dni/4 godz.)).

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się w Sali w GOK w terminie 21.11.2016-14.03.2017 w poniedziałki i środy godz. 15.45 – 19.00.

Zajęcia z obsługi komputera odbywają się w Sali komputerowej w Zespole Szkół w Łomazach w terminie 16.11.2016-24.02.2017 w środy i piątki godz. 16.00 -19.15.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymują również bezpłatnie podręczniki do nauki.

Szkolenia kończą się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu.