Utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łomazy

lomazyW związku ze zbliżającym się sezonem zimowym 2016/2017 Wójt Gminy Łomazy informuje, że do dnia 15.11.2016 r. przyjmowane będą zgłoszenia osób lub podmiotów zainteresowanych zimowym utrzymaniem dróg gminnych na terenie poszczególnych miejscowości.


Wniosek powinien zawierać informację na temat posiadanego sprzętu, miejscowości, której oferta dotyczy oraz stawki wynagrodzenia za godzinę odśnieżania.