Unieszkodliwienie odpadów azbestowych

lomazyWójt Gminy Łomazy informuje, że w dniach 11-15 lipca 2016r. zostanie przeprowadzony uzupełniający nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zlokalizowany na dachach oraz posesjach, nabór dotyczyć będzie jedynie wniosków od osób fizycznych.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Łomazy pod nr telefonu (83) 3417076 pok. nr 12.