Kolonie letnie

podkarpackieGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomazach informuje o możliwości zapisu dziecka na 12 - dniowe kolonie letnie, które są przeznaczone dla dzieci i młodzieży szkolnej (szkoła podstawowa i gimnazjum ).

Kolonie odbędą się w terminie od 19.07.2016 r. do 30.07.2016 r. w miejscowości Lesko woj. podkarpackie.


Oferta kierowana jest do rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej. Kryterium kwalifikującym jest dochód nie przekraczający 514,00 zł na członka rodziny.

Osoby spełniające powyższe kryteria, które są zainteresowane wysłaniem dziecka na kolonie proszone są o odebranie karty kwalifikacyjnej w tut. ośrodku pomocy społecznej.


Zapisy trwają do dnia 21.06.2016 r., decyduje kolejność zgłoszeń.
Informacja telefoniczna pod nr. 83 3417051