Spotkanie z Kulturą Tatarską i Regionalną

tatarska5W ramach „Ósmego Spotkania z Kulturą Tatarską i Regionalną”, Urząd Gminy Łomazy i Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka pod sportowym patronatem Klubu Biegacza Biała Biega zapraszają do startu w „V Tatarskiej Piątce”.

Bieg odbędzie się 10 lipca 2016 roku o godz. 16.30
w Studziance.

Trasa przebiegać będzie drogami polnymi ze startem i metą przy szkole podstawowej w Studziance, gdzie do 1915 roku stał meczet. Celem zawodów jest popularyzacja biegania, jako formy czynnego wypoczynku,a jednocześnie promocja walorów przyrodniczych gminy Łomazy. „V Tatarskiej Piątce” towarzyszyć będą rywalizacja dzieci i młodzieży na dystansach: „Małe Nadzieje” 100 m (rocznik 2010 i mł.), bieg "Małe nadzieje" (2007-2009), bieg „Szkolniaka” 600 m (rocznik 2004-2006) oraz bieg „Młodzików” 1000 m (rocznik 2000-2004). W biegu głównym (5 280 m) prawo startu mają osoby, które ukończą do dnia 10 lipca 2016 r. 15 lat, niezależnie od miejsca zamieszkania, przynależności klubowej i narodowościowej. Zgłoszenia do biegu i Nordic Walking przyjmowane są elektronicznie poprzez stronę www.time2go.pl w dziale zapisy. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.studzianka.pl Zgłoszenia dzieci i młodzieży należy wysyłać tylko pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres stowarzyszenia do 6 lipca 2016 r. do godz. 23:59. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w biurze zawodów „V Tatarska Piątka”, tylko i wyłącznie w przypadku nie przekroczenia limitu uczestników. Organizatorzy wyznaczają limit biegu głównego „V Tatarska Piątka” na 150 uczestników, stąd liczy się kolejność zgłoszeń.

W ubiegłym roku w biegach wzięło udział blisko 250 zawodników i zawodniczek z naszego regionu, jak i sąsiednich województw. W tym roku sklasyfikujemy m.in. najszybszych mieszkańców powiatu oraz gminy Łomazy. Na zawodników czekają niespodzianki. Po raz pierwszy będzie elektroniczny pomiar czasu i możliwość otrzymania wyniku sms-em, jeżeli przy zapisie podany zostanie numer telefonu. Zapewniamy imienne numery startowe. Odbędzie się także marsz Nordic Walking na 5 km oraz biegi dla dzieci i młodzieży, dla których nie będzie pobierana opłata. Opłata startowa wynosi 20 zł dla biegu głównego, a 15 dla Nordic Walking. Po 6 lipca 2016 roku opłata wynosi 30 zł zarówno dla biegu jaki NW.
Do udziału zapraszamy także mieszkańców Gminy Łomazy, którzy są zwolnieni z opłaty startowej. Zadanie jest dofinansowane przez Urząd Gminy w Łomazach w ramach realizacji zadania zleconego „V Tatarskie Bieganie”.