Unieszkodliwienie odpadów azbestowych

lomazyWójt Gminy Łomazy informuje, że w dniach 18-29 kwietnia 2016r. zostanie przeprowadzony uzupełniający nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zlokalizowany na dachach oraz posesjach, nabór dotyczyć będzie jedynie wniosków od osób fizycznych.


Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pod nr. telefonu (83)3417076 pok. Nr 12.