Marka Lubelskie

marka lubelskie lomazyUrząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego ogłasza nabór wniosków do programu Marka Lubelskie. Celem programu jest promocja produktów i usług wytwarzanych lub świadczonych przez zarejestrowanych na terenie Województwa Lubelskiego przedsiębiorców.

Nabór trwa do dnia 31 marca 2016 r.

www.marka.lubelskie.pl