Razem dla klimatu

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa zaprasza do udziału w konkursie grantowym "Razem dla klimatu", dofinansowanym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie działań związanych z adaptacją do zmian klimatu.

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, placówek oświatowych, lasów państwowych i innych instytucji zainteresowanych działalnością na rzecz ekologii i adaptacji do zmian klimatu działających na terenie woj. mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego i świętokrzyskiego.

Celem konkursu jest aktywizacja społeczeństwa w zakresie realizacji projektów dotyczących zmian klimatu oraz sposobów adaptacji do zmian klimatu.

W konkursie mogą być realizowane działania edukacyjne (szkolenia, warsztaty, konkursy, warsztaty, quizy, gry terenowe itp.) oraz inwestycyjne z elementem edukacyjno-informacyjnym (działania przeprowadzane na terenach ogólnodostępnych, nie będących własnością prywatną).

W ramach projektu można otrzymać dotacje od 5.000 do 30.000 pln.

Termin naboru: od 19 marca 2016 r. do 2 kwietnia 2016 r.

Spotkanie informacyjne dla wnioskodawców odbędzie się 8 marca 2016 r. w Lublinie – Rejestracja do 2 marca 2016r. Uczestnictwo w spotkaniach informacyjnych jest bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).

www.klimat.fdpa.org.pl