Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

odbiór folii rolniczych Gmina Łomazy przystępuje do ogłoszonego przez NFOŚiGW naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" (zbieranie, transport, zagospodarowanie).

 

W związku z powyższym rolnicy z terenu Gminy Łomazy, zainteresowani odbiorem odpadów pochodzących z działalności rolniczej proszeni są o złożenie oświadczenia o ilości posiadanych folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w Urzędzie Gminy Łomazy do dnia 10 lutego 2023 r. z podziałem na:

 - folię rolniczą czarną w kg,
 - folię rolniczą białą w kg,
 - siatki i sznurki do owijania balotów w kg,
 - opakowania po nawozach i typu Big-Bag w kg.


Wnioski są dostępne w Urzędzie Gminy oraz w wersji elektronicznej pod podanym adresem

Oświadczenie