Wyniki otwartego konkursu ofert

lomazyWyniki otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie upowszechniania kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku.

Wyniki >>