PUNKT KONSULTACYJNY - GKRPA w Łomazach

Herb Gminy

GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ŁOMAZACH 
PODSTAWOWA POMOC PSYCHOTERAPEUTYCZNA I WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

- dla członków rodzin z problemem uzależnienia (alkohol, narkotyki),

- dla młodych dorosłych usamodzielniających się, pochodzących z rodzin z problemem uzależnienia i przemocy,

- dla osób doświadczających przemocy,

- dla osób z tendencjami agresji,

- dla osób w kryzysie,

- dla małżeństw w konflikcie,

- dla rodziców mających problemy z wychowaniem dzieci,

- dla każdego potrzebującego każdej innej pomocy i wsparcia.

 

Porady udzielane są bezpłatnie w każdą pierwszą środę miesiąca od godz. 15.00  do godz.17.00  przez  Psychologa zgodnie z harmonogramem znajdującym się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Łomazach.

 

Siedziba punktu mieści się w Łomazach przy ulicy Szkolnej 18A w Gminnym Ośrodku Kultury.