Zmiana rachunku bankowego

Herb Gminy

Informujemy, że od dnia 01.01.2023 r. wpłaty za dostarczoną wodą i odebrane ścieki przejmowane będą na rachunek Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łomazach

BS w Łomazach 82 8037 0008 0011 1689 2000 0030