Stypendia 2022

W Gminie Łomazy zakończył się ogłoszony nabór wniosków o przyznanie Stypendium Pomostowego 2022/2023 Segment II przy  patronacie Wójta Gminy Łomazy Jerzego Czyżewskiego i Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Tłoka” w Koszołach, w ramach XXI edycji Programu Stypendiów Pomostowych realizowanego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi. Program od 2015 roku w Gminie Łomazy realizuje Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Tłoka w Koszołach.

 

O przyznanie Stypendium Pomostowego ubiegało się 6 tegorocznych maturzystów. Lokalna Komisja Stypendialna w dniu 8 sierpnia br. dokonała formalnej i merytorycznej oceny wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do przyznania stypendiów zgodnie z Programem. Rekomendację otrzymało 5 studentów, którzy rozpoczęli naukę na dziennych studiach I stopnia w polskich publicznych uczelniach akademickich. Dotychczas z Programu w gminie skorzystało 38 stypendystów, w tym 36 z gminy Łomazy, 2 z gminy Rossosz. Stypendia wypłacane są w 10 miesięcznych ratach, od 2021 r. po 700 zł. 

 

Od 2020 r. Stypendyści we własnym zakresie podejmują starania w pozyskaniu fundatorów, którzy przekazali na konto Stowarzyszenia wysokość wkładu finansowego, tj. 10% wartości stypendium.

W roku akademickim 2022/2023 stypendystami XXI edycji Programu Stypendiów Pomostowych w gminie Łomazy zostali:

1. Paweł Hołownia – student Wojskowej Akademii Technicznej im. J. Dąbrowskiego w Warszawie;
2. Justyna Pawluk – studentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
3. Krzysztof Jarocki – student Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
4. Nikola Sobechowicz  – studentka Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie;
5. Oliwia Powszuk – studentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.


Pełna lista stypendystów: https://www.stypendia-pomostowe.pl/wp-content/uploads/2022/10/Ogloszenie_wynikow.pdf

Stypendyści otrzymali potwierdzenia o przyznaniu stypendium oraz listy gratulacyjne z rąk Wójta Gminy Jerzego Czyżewskiego podczas  XXXV sesji Rady Gminy Łomazy w dniu
29 grudnia 2022 r.