Zwiększenie limitu zużycia energii elektrycznej

energiaInformujemy, że istnieje możliwość złożenia oświadczenia  w celu umożliwienia zastosowania zwiększonego limitu zużycia energii elektrycznej podlegającego obniżonej stawki opłaty za kWh w gospodarstwie domowym.

Limit 3000 kWh przysługuje rolnikom, którzy wraz z oświadczeniem złożą kopię decyzji podatkowej za 2022r. lub kopią Karty Dużej Rodziny.

Limit 2600 kWh przysługuje dla gospodarstw, w których zamieszkuje osoba posiadająca  orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Oświadczenie  można złożyć w terminie  do 30.06.2023r. u swojego dostawcy energii elektrycznej.