Dodatek węglowy

węgielDodatek węglowy otrzymasz jeśli:
w Twoim gospodarstwie domowym głównym źródłem ogrzewania jest źródło opalane paliwem stałym: kocioł, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy.

Paliwo stałe to: węgiel kamienny, brykiet lub pellet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego,
masz wpis lub zgłoszenie do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

 

Złóż wniosek!
Termin – do dnia 30 listopada 2022 r.
Miejsce składania – GOPS Łomazy
Forma złożenia wniosku – papierowo bądź elektronicznie
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego

Kontakt
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomazach
21-532 Łomazy, Plac Jagielloński 27
tel.: 83 3417 051

Wniosek