Wybory Sołtysa

soltys lomazy

W DNIU 22 SIERPNIA 2022 ROKU  O GODZ. 19.00

W BUDYNKU REMIZO-ŚWIETLICY W KORCZÓWCE

ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE WIEJSKIE MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA KORCZÓWKA

W CELU  PRZEPROWADZENIA UZUPEŁNIAJĄCYCH WYBORÓW SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

na kadencję 2019 – 2024

ORAZ ROZDYSPONOWANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2023 ROK

W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie nie zbierze się wymagana 1/5 liczba mieszkańców posiadających prawo wybierania Sołtysa i Rady Sołeckiej wyznacza się ponowny termin zebrania w dniu 22.08.2022 r. o godz. 19.30.

 

                                                                               Wójt Gminy
      Jerzy Czyżewski