Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w ramach Działania 1.5 PO WER

Logo Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób NiepełnosprawnychJednym z priorytetów Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej jest sprawne i efektywne, a przy tym zapewniające wysoką jakość, wsparcie osób z niepełnosprawnościami w aktywizacji zawodowej.

To właśnie w tym celu wprowadzono do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój nową linię wsparcia dedykowaną wyłącznie osobom z niepełnosprawnościami oraz osobom biernym zawodowo z powodu choroby.

Więcej na stronie niepelnosprawni.gov.pl