Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

krus lomazyKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza wszystkich chętnych rolników  do wzięcia udziału w XIV Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Celem Konkursu jest promocja bezpiecznych zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

www.krus.gov.pl