Ogłoszenie konkursu grantowego

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej ogłasza KONKURS GRANTOWY w ramach projektu "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO". W ramach konkursu wspierane będą projekty obejmujące działania w dowolnej ze sfer pożytku publicznego oraz na rozwój młodych organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terenie woj. lubelskiego.


O dotacje w łącznej kwocie 476.200 zł mogą ubiegać się organizacje i grupy nieformalne mające siedzibę na terenie woj. lubelskiego. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść 5.000 zł.


Program adresowany jest do:
- młodych organizacji pozarządowych,
- grup nieformalnych,
- grup samopomocowych.


TERMIN NABORU WNIOSKÓW O DOTACJĘ:
od 1 lutego do 28 lutego 2016 r., do godziny 23:59

 

www.lubelskielokalnie.lbl.pl