Ogłoszenie o odbiorze folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

lomazy

Urząd Gminy Łomazy informuje, że rozpoczyna się realizacja zadania pt. „Odbiór folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Zgodnie z podpisaną umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, rolnicy, którzy złożyli wniosek o odbiór odpadów z gospodarstw rolnych będą zobowiązani do dostarczenia we własnym zakresie folii rolniczej, sznurków, siatek, opakowań po nawozach oraz opakowań typu Big Bag.


Odpady te powinny być dostarczane w sposób selektywny tj. folia biała oddzielne, folia czarna oddzielnie, sznurki oddzielnie, siatka oddzielnie, opakowania po nawozach oddzielnie i opakowania Big Bag oddzielnie. Wszystkie odpady rolnicze powinny być oczyszczone z pozostałości tj. kamieni, błota, piasku, resztek kiszonki. Ww. odpady najlepiej umieścić w workach typu Big Bag lub innych opakowań zbiorczych ze względu na obowiązek rozładowania odpadów przez rolnika. Przed odbiorem nastąpi ważenie odpadów wg. deklaracji podanych w UG Łomazy.

 

Harmonogram odbioru odpadów rolniczych:

Łomazy teren przy targowisku - 22 czerwca 2022 r
w godz. 8:00-15:00


Huszcza Druga stara baza GS punkt skupu żywca - 23 czerwca 2022 r
w godz. 8:00-15:00


Korczówka teren przy kościele (od strony cmentarza) - 24 czerwca 2022 r
w godz. 8:00-15:00