Dodatek osłonowy

Herb GminyPrzypominamy, wniosek o dodatek osłonowy należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomazach najpóźniej do 31 października 2022 roku.

 

Zgodnie z ustawą o dodatku osłonowym świadczenie przysługuje:

Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie  przekracza kwoty 2100 zł,
Osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;
Dodatek osłonowy można otrzymać, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 1500 zł w gospodarstwie wieloosobowym. Wypłacimy wtedy różnicę między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. Świadczenie nie przysługuje, gdy jego wysokość jest niższa niż 20 zł.

W przypadku wniosków złożonych od 1 stycznia 2022 r. do 31 lipca 2022 r. przeciętny miesięczny dochód gospodarstwa domowego wnioskodawcy liczony jest na podstawie dochodów za 2020 r., przy wnioskach złożonych od 1 sierpnia 2022 r. do 31 października 2022 r. bierzemy pod uwagę dochody za 2021 r.

Wniosek