Nieodpłatna pomoc prawna

paragraf lomazyDnia 1 stycznia 2016 roku weszła w życie ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobom, które:
- nie ukończyły 26 lat,
- ukończyły 65 lat,
- posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny,
- korzystają ze świadczeń opieki społecznej /nie później niż w ostatnich 12 miesiącach/,
- posiadają zaświadczenie o kombatantach,
- posiadają ważną legitymację weterana,
- ucierpiały w wyniku katastrof lub awarii technicznych zagrażających życiu i zdrowiu.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
- poinformowanie osoby o obowiązującym stanie prawnym, o jej uprawnieniach,
a także jej obowiązkach,
- wskazanie sposobu rozwiązania sprawy,
- pomoc w sporządzeniu projektu pisma z wyłączeniem pism dotyczących spraw
sądowych w toku,
- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych, ustanowienie
pełnomocnika, adwokata z urzędu.

Nieodpłatna pomoc prawna jest prowadzona w zakresie: spraw administracyjnych, rodzinnych, karnych, cywilnych, ubezpieczenia społecznego, prawa pracy, podatkowych, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
- z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego,
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem rozpoczynania
tej działalności,
- podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Najbliższe punkty wyznaczone przez Starostę i Prezydenta Miasta prowadzące nieodpłatną pomoc prawną znajdują się:

Wisznice - Urząd Gminy ul. Rynek 35 pok. 203
od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00
Biała Podlaska - Urząd Gminy ul. Prosta 31 pok. 4
od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00