Jubileusz 5-lecia grupy śpiewaczej „Studzianczanie”

studzianczanie lomazyStyczeń to czas licznych spotkań noworocznych, przeglądów kolęd oraz podsumowań minionego roku. 16 stycznia 2016 roku w świetlicy w Studziance odbył się jubileusz 5-lecia grupy śpiewaczej „Studzianczanie” połączony z kolędowaniem. W spotkaniu udział wzięło blisko 90 osób.

Imprezę prowadzili Mirosława Jaśkiewicz oraz Łukasz Węda, którzy przywitali wszystkich zebranych. Wśród przybyłych znaleźli się Wójt Gminy Łomazy Jerzy Czyżewski, Radny Powiatu bialskiego Arkadiusz Maksymiuk, darczyńcy Anna i Marian Serhej, Katarzyna Szenejko, przybyłe grupy śpiewacze oraz mieszkańcy Studzianki.

Na początek wspólnie odśpiewano kolędę „Wśród nocnej ciszy”. Następnie z repertuarem kolęd wystąpili „Studzianczanie”. Grupa śpiewacza Studzianczanie powstała w styczniu 2011 r. Inspiracją do założenia grupy było zaproszenie przez zespół „Bokinczanka” na przegląd kolęd. Formacja liczy obecnie 10 osób. Prowadzi ją akompaniując na akordeonie Andrzej Chwaluczyk, a rytm wystukuje Józef Hołonowicz. Do zespołu należą też Hołonowicz Anna, Kowalczyk Bożena, Kowalczyk Tadeusz, Jaśkiewicz Mirosława, Niedźwiedź Jan, Szenejko Małgorzata, Szenejko Józef, Szopliński Piotr. Pierwszym prowadzącym zespół był Marian Powszuk, a następnie akompaniując na skrzypcach, nie żyjący już, Tadeusz Derlukiewicz. W grupie śpiewali także: Powszuk Jadwiga, Owczaruk Henryk, Brodacka Mirosława, Kalinowska Danuta, Mańkowska Krystyna, Kowaleńko Regina, Kukawska Małgorzata, Golba Grażyna, akompaniował Serhej Edward. W repertuarze zespołu są piosenki biesiadne, ludowe, patriotyczne, kolędy, pieśni maryjne. Zespół występował 68 razy na uroczystościach gminnych i powiatowych, biesiadach, na Przeglądzie Chórów i Zespołów Śpiewaczych „Majowe Śpiewanie” w Polubiczach, przeglądach kolęd w Bokince Królewskiej oraz uświetniał różne uroczystości w Studziance i sąsiednich miejscowościach.
Z okazji 5-lecia „Studzianczanie” zostali uhonorowani pamiątkowymi medalami za promocję Studzianki przez Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka i otrzymali od organizacji pamiątkową statuetkę. Następnie gratulacje złożyli goście. Do zaśpiewania wspólnie kolędy zaproszono także byłych członków grupy. W dalszej części odbył się koncert kolęd w wykonaniu formacji śpiewaczych z gminy Łomazy i powiatu bialskiego. Wystąpiły Bokinczanka z Bokinki Królewskiej, Zielona Kalina z Dubowa, Lewkowianie z Dokudowa, Macierz z Ortela Królewskiego, Kaczeńce z Czosnówki oraz Biesiadnicy z Żeszczynki.

Po występach odbyła się wspólna biesiada przygotowana przez mieszkańców Studzianki. Imprezę wsparli Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach, Anna i Marian Serhej oraz Agent Ubezpieczeniowy Alianz Katarzyna Szenejko.

Spotkania karnawałowe to już tradycja w Studziance. Od 8 lat spotykamy się na wspólnej integracji na którą zapraszamy osoby wspierające nasze działania. To także doskonała okazja do snucia planów działania na 2016 rok.

Autor: Łukasz Węda

Galeria