VI Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Białej Podlaskiej


osp logoStarostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej gościło w dniu 15 grudnia grono przedstawicieli Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu bialskiego. Uroczysty VI Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP był okazją nie tylko do podsumowania działalności straży w minionym roku, ale też wręczenia medali i odznaczeń za szczególne zasługi dla pożarnictwa.

 

Zjazd OSP

 

W zjeździe udział wzięli:

– Marian Starownik – wiceprezes Zarządu Głównego Związku OSP RP i Prezes Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie

– st. bryg. Artur Tomczuk– Komendant Miejski PSP w Białej Podlaskiej

– ks. Roman Sawczuk – wieloletni Diecezjalny Kapelan Strażaków

– ks. Andrzej Biernat – Diecezjalny Kapelan Strażaków

– ks. Henryk Jakubowicz – Powiatowy Kapelan Strażaków

– Mariusz Kiczyński – przewodniczący Rady Powiatu Bialskiego

– prezydenta Miasta Biała Podlaska reprezentował Artur Żukowski

– bryg. Marek Chwalczuk– zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Białej Podlaskiej

– st. bryg. w st. spocz. Zbigniew Łaziuk – były Komendant Miejski PSP, redaktor wydanej monografii „Straże pożarne powiatu bialskiego

– delegaci na zjazd powiatowi wybrani na zjazdach gminnych

– przedstawiciele do Zarządu Oddziału Powiatowego wybrani na zjazdach gminnych

– członkowie ustępujących władz oddziału powiatowego – zarządu i komisji rewizyjnej

– wójtowie gmin i burmistrzowie miast z powiatu bialskiego

– komendanci gminni straży pożarnych.

 

Rok 2021 był rokiem sprawozdawczo–wyborczym w ochotniczych strażach pożarnych oraz oddziałach Związku OSP RP, tj. gminnych i powiatowych. Kampania przypadała w roku jubileuszu 100-lecia powołania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. 100 lat temu w dniach 8 i 9 września w Warszawie pod hasłem „W jedności siła: odbył się I Ogólnokrajowy Zjazd Straży Pożarnych powołujący do życia Związek OSP RP, którego prezesem został Bolesław Chomicz. Jubileusz przypadający na rok 2021 był świętem wszystkich Ochotniczych Straży Pożarnych.

 Zjazd OSP - wręczenie odznaki

Zjazd był okazją do uhonorowania zasłużonych działaczy Związku odznaczeniami resortowymi. Na wniosek Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego w Białej Podlaskiej, Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Warszawie uchwałą nr 129 z dnia 27 kwietnia 2021 r. przyznało najwyższe odznaczenia pożarnicze w Polsce:

 

  1. Złoty Znak Związku druhom:

Mariusz Filipiuk – prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Białej Podlaskiej, Starosta Bialski

Edward Tarasiuk – wiceprezes OSP „Sidorki” w Białej Podlaskiej

 

  1. Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza druhom:

Józef Daniluk – członek Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Białej Podlaskiej

Józef Szczur – sekretarz Powiatowej Komisji Rewizyjnej w Białej Podlaskiej

 

Uchwałą nr 11 z dnia 30 sierpnia 2021 r. nadano działaczom ochotniczych straży pożarnych medale za zasługi dla pożarnictwa:

  1. Złoty Medal druhom:

Grzegorz Kiryluk – członek OSP „Śródmieście” w Międzyrzecu Podlaskim

Jarosław Korolczuk – zastępca naczelnika OSP „Śródmieście” w Międzyrzecu Podlaskim

Hubert Włodarczyk – wiceprezes OSP „Śródmieście” w Międzyrzecu Podlaskim

 

  1. Srebrny Medal druhom:

Arkadiusz Misztal – prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Sławatyczach, Wójt Gminy Sławatycze.

Aktu dekoracji dokonali prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie dh Marian Starownik, sekretarz dh Czesław Pikacz oraz członek Zarządu dh ks. Roman Sawczuk.

 

  1. Srebrną Odznakę druhom:

Mariusz Filipiuk – prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Białej Podlaskiej, Starosta Bialski

Zygmunt Szabaciuk – członek Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Białej Podlaskiej

 

  1. Brązową Odznakę druhom:

Tomasz Bieniek – członek Powiatowej Komisji Rewizyjnej w Białej Podlaskiej

Stanisław Chomicz – członek Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Białej Podlaskiej, wieloletni komendant gminny w Rokitnie

Czesław Pikacz – członek Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Białej Podlaskiej

Jan Sikora – członek Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Białej Podlaskiej

Aktu dekoracji dokonali prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie dh Marian Starownik, członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie dh ks. Roman Sawczuk oraz przedstawiciel Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie dh Dariusz Gawlik.

 

  1. Odznakę Zasłużony Strażak Powiatu Bialskiego otrzymują:

Krzysztof Adamowicz– Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Międzyrzecu Podlaskim, Wójt Gminy Międzyrzec Podlaski

Andrzej Biernat – Diecezjalny Kapelan Strażaków Diecezji Siedleckiej

Jerzy Czyżewski – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Łomazach, Wójt Gminy Łomazy

Zjazd OSP

 

Na pierwszych posiedzeniach, które odbyły się w trakcie przerwy zjazdowej, zarząd i komisja ukonstytuowały się. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Maciej Tymoszuk z gm. Miedzyrzec Podlaski. Zarząd Oddziału Powiatowego wybrał ze swego grona 13 osobowe prezydium, które wybrało na funkcję:

– prezesa Mariusza Filipiuka

– v-ce prezesów Jerzego Czyżewskiego i Romualda Murawskiego

– sekretarza Wiesława Panasiuka

– skarbnika Bożenę Krzyżanowską.

Do Zarządu OW w Lublinie desygnowano: Mariusza Filipiuka, ks. Romana Sawczuka i Czesława Pikacza.

 

W uchwalonym programie działania, który przedstawił przewodniczący komisji uchwał i wniosków Wiesław Panasiuk Prezes Oddziału Gminnego w Białej Podlaskiej na lata 2022 – 2026 wyznaczono priorytety, a w wśród nich:

– promocja działań i innych inicjatyw lokalnych realizowanych przez OSP oraz wspólną realizację przedsięwzięć skierowanych do OSP i integrujących członków OSP,

– propagowanie działalności kobiet i młodzieży skupionych w kobiecych i młodzieżowych drużynach pożarniczych,

– rozwijanie form i metod wzrostu poziomu wyszkolenia członków OSP m.in. poprzez propagowanie sportu pożarniczego, organizację zawodów sportowo – pożarniczych oraz różnorodnych form szkolenia,

– kontynuacji powiatowych pielgrzymek strażaków połączonych obchodami powiatowego dnia strażaka,

– pomoc merytoryczna dla jednostek OSP i oddziałów gminnych,

– szukanie nowych form finansowania jednostek OSP np. programy unijne,

– wspieranie działalności OSP, które podejmują nietypowe formy działania,

– działalność kulturalna, szczególnie w zakresie wspierania strażackich orkiestr dętych oraz innych zespołów artystycznych działających pod patronatem ochotniczych straży pożarnych.

 

Zjazd OSP

W trakcie obrad st. bryg. w st. spocz. Zbigniew Łaziuk zaprezentował publikację wydaną przez Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej „Straże pożarne powiatu bialskiego”. Publikacja poświęcona jest Ochotniczym Strażom Pożarnym powiatu bialskiego, zawiera rys historyczny wszystkich OSP z powiatu oraz struktur wojewódzkich i powiatowych Związku OSP RP, które funkcjonowały i funkcjonują na terenie powiatu. Jeden z rozdziałów poświęcony jest zawodowej i państwowej straży pożarnej.

Galeria - radiobiper