ZEBRANIA SOŁECKIE 2018

zebrania sołeckieWójt Gminy Łomazy zawiadamia, że zebrania sołeckie z mieszkańcami gminy Łomazy odbędą się według następującego harmonogramu:

w dniu 6 kwietnia 2018 r.:

godz. 18.00 – Wiejski Dom Kultury w Lubence - spotkanie z mieszkańcami Lubenki i Szymanowa;

w dniu 8 kwietnia 2018 r.:

godz. 10.30 – Remizo-świetlica w Dubowie - spotkanie z mieszkańcami Dubowa i Woli Dubowskiej;

godz. 12.15 – Remizo-świetlica w Korczówce - spotkanie z mieszkańcami Korczówki i Wólki Korczowskiej;

godz. 13.30 – Remizo-świetlica w Kozłach - spotkanie z mieszkańcami Kozłów;

godz. 15.00 – Budynek poszkolny Burwinie - spotkanie z mieszkańcami Burwina i Krasówki;

godz. 19.00 – Remizo-świetlica w Łomazach - spotkanie z mieszkańcami Łomaz;

w dniu 9 kwietnia 2018 r.:

godz. 18.00 – Dom Sołtysa - spotkanie z mieszkańcami Jusaków-Zarzeki (spotkanie Wspólnoty Gruntowej Wsi Jusaki-Zarzeka);

w dniu 15 kwietnia 2018 r.:

godz. 12.30 – Świetlica Wiejska w Huszczy Drugiej - spotkanie z mieszkańcami Huszczy Pierwszej i Huszczy Drugiej;

godz. 14.30 – Remizo-świetlica w Koszołach - spotkanie z mieszkańcami Koszoł;

godz. 16.30 – Świetlica Wiejska w Kopytniku - spotkanie z mieszkańcami Kopytnika i Stasiówki;

godz. 18.00 – Świetlica Wiejska w Studziance - spotkanie z mieszkańcami Studzianki;

godz. 19.30 – Świetlica Wiejska na Bielanach - spotkanie z mieszkańcami Bielan.

 

Na zebraniu będzie poruszana m.in. kwestia realizacji projektu dotyczącego Odnawialnych Źródeł Energii.

Serdecznie zachęcam mieszkańców do jak najliczniejszego uczestnictwa w spotkaniach.