Modernizacja Roku & Budowa XXI w.

cegielniaSzanowni Państwo ,

Miło mi poinformować, że inwestycja "Zagospodarowanie terenu wokół stawów po byłej cegielni w Łomazach" została zakwalifikowana i bierze udział w Ogólnopolskim Konkursie "Modernizacja Roku & Budowa XXI w." w kategorii - rewitalizacja obszarów i zespołów urbanistycznych!

Na blisko 6 hektarowej powierzchni po dawnej cegielni powstał kompleks rekreacyjno-turystyczny. Jeszcze do lat osiemdziesiątych w Łomazach funkcjonowała tam cegielnia, a stawy są wyrobiskami po wydobywanej glinie, z której na miejscu wypalano cegłę. Teren ten został przekazany gminie przez wspólnotę gruntową wsi Łomazy, następnie gmina ubiegała się o dofinansowanie unijne w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w ramach Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne RPO WL na lata 2014 – 2020.

 

Obecnie głosowanie w I etapie trwa do 11.05.2020.

Proszę Was o pomoc i oddanie głosu na lokalizację, klikając na poniższy link oraz potwierdzenie przez adres e-mail oddanie głosu. Dopiero wtedy Wasz głos będzie ważny:

http://modernizacja.nazwa.pl/

Można głosować raz dziennie z jednego maila.

 

Jedną z nagród dla osób głosujących są 3 zaproszenia dla dwóch osób na Galę na Zamku Królewskim w Warszawie oraz dwudniowy wyjazd na wizytacje obiektów w Polsce.

Przy okazji chciałbym podziękować panu Grzegorzowi Kowalewskiemy za nadzór merytoryczny oraz pani Skarbnik za nadzór finansowy nad tą inwestycją.

W tym czasie zakazu korzystania z miejsc otwartych w przestrzeni publicznej przesyłam Wam kilka zdjęć z obiektu.

Mamy okazję, aby ten obiekt stał się naszą wizytówką.

Dziękuję Wam bardzo za każdy oddany głos.