Zapytanie ofertowe


lomazyPrzedmiot zamówienia: sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi powiatowej w przypadku otrzymania na realizacje inwestycji dofinansowania i realizacji operacji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1071L na terenie Gminy Łomazy”, w ramach działania „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” PROW na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyniku postępowania