Muzyka Narodów Południowego Podlasia

Muzyka narodów - występ zespołu na scenie

W dniu 12 września 2021 r. odbył się koncert zorganizowany w myśl projektu „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Prezentacje muzyczne kultur mniejszości narodowych i etnicznych „Muzyka Narodów Południowego Podlasia”

Kwota dofinansowania z PROW to , 52 176,00 zł.

W imprezie wzięły udział zespoły prezentujące sześć narodowości, które niegdyś zamieszkiwały na terenie Łomaz i Podlasia: Litwa - zespół „KLUMPE”, prezentujący muzykę, piosenki i  pieśni litewskie. Zespól klezmerski „BERBERYS”  - muzyka, piosenki  i pieśni żydowskie. Rosja – FAINA NIKOLAS
z zespołem, prezentująca muzykę, piosenki i pieśni rosyjskie. Białoruś – zespół „SOUVENIR”, prezentujący piosenki, pieśni i muzykę białoruską.  Ukraina - zespół „TUHAJ BEJ”, prezentujący piosenki i muzykę ukraińską. Polska – zespół KOMBI, prezentujący piosenki polskie.

Ponadto, z muzyką polską wystąpiła Orkiestra Dęta OSP w Łomazach, zespół harmonijkowy „Echa Łomaz”, dzieci z  piosenkami polskimi, Lena Trochonowicz, Lena Rusek i Laura Cybulska, Kaja Sobechowicz oraz duet, Małgorzata Derlukiewicz i  Javi Rodriguez.

Projekt kierowany był do szerokiego grona odbiorców zarówno turystów jak i wszystkich grup społecznych zamieszkujących region, w tym do młodzieży, którego celem była  potrzebą ukazania bogactwa i złożoności regionalnego dziedzictwa kulturowego. Zapoznania mieszkańców regionu
i turystów z twórczością muzyczną mniejszości narodowych zamieszkujących niegdyś tereny Południowego Podlasia, jako elementem  tradycji i współistnienia.

W imprezie wzięły udział zespoły prezentujące sześć narodowości, które niegdyś zamieszkiwały na terenie Łomaz i Podlasia: Litwa - zespół „KLUMPE”, prezentujący muzykę, piosenki i  pieśni litewskie. Zespól klezmerski „BERBERYS”  - muzyka, piosenki  i pieśni żydowskie. Rosja – FAINA NIKOLAS
z zespołem, prezentująca muzykę, piosenki i pieśni rosyjskie. Białoruś – zespół „SOUVENIR”, prezentujący piosenki, pieśni i muzykę białoruską.  Ukraina - zespół „TUHAJ BEJ”, prezentujący piosenki i muzykę ukraińską. Polska – zespół KOMBI, prezentujący piosenki polskie.

Ponadto, z muzyką polską wystąpiła Orkiestra Dęta OSP w Łomazach, zespół harmonijkowy „Echa Łomaz”, dzieci z  piosenkami polskimi, Lena Trochonowicz, Lena Rusek i Laura Cybulska, Kaja Sobechowicz oraz duet, Małgorzata Derlukiewicz i  Javi Rodriguez.

Projekt kierowany był do szerokiego grona odbiorców zarówno turystów jak i wszystkich grup społecznych zamieszkujących region, w tym do młodzieży, którego celem była  potrzebą ukazania bogactwa i złożoności regionalnego dziedzictwa kulturowego. Zapoznania mieszkańców regionu
i turystów z twórczością muzyczną mniejszości narodowych zamieszkujących niegdyś tereny Południowego Podlasia, jako elementem  tradycji i współistnienia.

Galeria - Facebook