Zostało powołane Gminne Koła Ligi Obrony Kraju

lok lomazy

Zebranie rozpoczęło się powitaniem przybyłych gości przez wójta gminy, a następnie głos zabrali zaproszeni prelegenci: pan Stanisław Kuna - prezes Koła LOK w Komarówce Podlaskiej, sędzia Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego oraz instruktor i sędzia strzelectwa myśliwskiego oraz pan Stanisław Sułkowski członek Stowarzyszenia Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz Stowarzyszenia Komendantów Policji.

Prezesemlok lomazy1 w drodze głosowania został wybrany Marcin Lisowski, działacz Stowarzyszenia Obronnego FIA (www.fia.com.pl) - członka i założyciela Federacji Organizacji Proobronnych.

Pozostali członkowie zarządu:
Jarosław Sucharzewski - Sekretarz
Roman Bańkowski - Skarbnik
Tomasz Besaraba - Członek Zarządu
Jarosław Garbatiuk - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna w składzie:
Natalia Pajnowska
Marek Uściński
Maciej Garbatiuk

lok lomazy