Fundusz sołecki 2022 - harmonogram

Zapraszamy na zebranie sołeckie z mieszkańcami Gminy Łomazy w sprawie rozdysponowania funduszu sołeckiego na 2022 rok

 

 

 

Lp

Sołectwo

Termin spotkania

Godzina

Miejsce

1

BIELANY

2021-09-08

1930

świetlica

2

BURWIN

2021-09-17 1900

budynek poszkolny w Burwinie

3

DUBÓW

2021-09-21

1700

świetlica

4

HUSZCZA PIERWSZA

2021-09-10 1900

remiza OSP

5

HUSZCZA DRUGA

2021-09-10

1730

świetlica

6

JUSAKI - ZARZEKA

2021-09-13

1730

posesja Sołtysa

7

KOPYTNIK

2021-09-24

1800

świetlica

8

KOSZOŁY

2021-09-10

1000

remiza OSP

9

KORCZÓWKA

2021-09-14

1800

świetlica

10

KOZŁY

2021-08-19

1800

świetlica

11

KRASÓWKA

 2021-09-17 1900

budynek poszkolny w Burwinie

12

LUBENKA

 2021-09-28  1800

remiza OSP

13

ŁOMAZY I

2021-09-22

1900

sala GOK w Łomazach

14

ŁOMAZY II

2021-09-22

1900

sala GOK w Łomazach

15

STASIÓWKA

2021-09-24

1900

świetlica

16

STUDZIANKA

 2021-09-13  1900

świetlica

17

SZYMANOWO

2021-09-08

1800

posesja Sołtysa

18

WÓLKA KORCZOWSKA

2021-09-14

1700

posesja Sołtysa

19

WOLA DUBOWSKA

2021-09-21

1930

posesja Sołtysa