STOP ASF - kampania EFSA

Główny Inspektorat Weterynarii - LOGOUnia Europejska jest największym eksporterem wieprzowiny na świecie z rocznym eksportem wynoszącym ponad

5 milionów ton. Jest to zatem jedna z najważniejszych gałęzi w unijnym rolnictwie. W porównaniu z innymi sektorami produkcji mięsa, hodowla świń ma największy udział odpowiadając za 8,5% całkowitej produkcji rolnej w UE‐27. Udział produkcji wieprzowiny w całkowitej produkcji mięsa w UE wynosi 35%.

https://www.wetgiw.gov.pl/