Stypendia Pomostowe 2020/2021

W Gminie Łomazy zakończył się ogłoszony nabór wniosków o przyznanie Stypendium Pomostowego 2020/2021 Segment II przy  patronacie Wójta Gminy Łomazy Jerzego Czyżewskiego i Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Tłoka” w Koszołach, w ramach XIX edycji Programu Stypendiów Pomostowych realizowanego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi. Program realizowany jest przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Tłoka w Koszołach od 2015 roku

Wnioski złożyło 10 tegorocznych maturzystów, którzy rozpoczną naukę na dziennych studiach I stopnia w polskich publicznych uczelniach akademickich.

Lokalna Komisja Stypendialna w dniu 8 września br. dokonała formalnej i merytorycznej oceny wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do przyznania stypendiów zgodnie
z Programem, zarekomendowano 7 osób. Ostatecznie Fundacja przyznała stypendium 6 studentom. Dotychczas z Programu skorzystało 30 stypendystów, w tym 29 z gminy Łomazy, 1 z gminy Rossosz. Stypendia wypłacane są w 10 miesięcznych ratach po 500 zł. 

Stypendyści, po raz pierwszy w tym roku, we własnym zakresie podjęli starania i pozyskali fundatorów, którzy przekazali wysokość wkładu finansowego 9% wartości stypendium.

W roku akademickim 2020/2021 stypendystami XIX edycji Programu Stypendiów Pomostowych zostali:

  • Klaudia Hołonowicz – studentka Politechniki Łódzkiej;
  • Dominika Golba – student Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;
  • Katarzyna Sucharzewska – studentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie;
  • Klaudia Bajkowska – studentka Politechniki Warszawskiej;
  • Ewelina Przyłucka – studentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
  • Zuzanna Kossowska – studentka Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

 

Stypendyści otrzymali listy gratulacyjne z rąk Wójta Gminy Jerzego Czyżewskiego i Prezesa Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Tłoka Cezarego Nowogrodzkiego podczas XVIII sesji Rady Gminy Łomazy w dniu 30 grudnia 2020 r.