I miejsce dla chóru "Kanon" Zespołu Szkół w Łomazach

I MIEJSCE DLA CHÓRU KANON ZESPOŁU SZKÓŁ W ŁOMAZACH 1Dnia 15 listopada 2015r. chór szkolny KANON pod kierunkiem Grzegorza Kulickiego po raz kolejny zajął I miejsce w XV Powiatowym Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Tucznej. Chórzyści wykonali własną kompozycję G. Kulickiego „Ojczyzno miła” i dawną pieśń szkoły „Ojczyzna nasza” do słów Czesława Janczarskiego w opracowaniu dyrygenta. Podczas uroczystego wręczenia pucharów i dyplomów jurorzy podkreślili bardzo wysoki poziom wykonawczy zespołu z Łomaz.

 

I MIEJSCE DLA CHÓRU KANON ZESPOŁU SZKÓŁ W ŁOMAZACH